กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชจับมือภาคีราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำเสนอแนวทางปรองดอง ต่อแม่ทัพภาคที่2

วันที่ 17 มิ.ย. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้การต้อนรับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 แห่ง โดย รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นประธานในการรับรองคณะอธิการบดีและได้นำคณะอธิการบดี เข้าร่วมประชุมกับแม่ทัพภาคที่ 2 ณ บก.ทภ.2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายสร้างความปรองดองของและการจัดตั้งสภาการปฏิรูปของ คสช. ต่อ พลโทชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2 โดยมีรองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประธานกลุ่มอธิการบดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้ให้แนวทางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสังคมสันติสุขภาคภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 แห่ง อันประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ภาคีเครือข่ายราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 12 แห่ง พร้อมที่จะเป็นหน่วยสนับสนุนทุกกิจกรรมการจัดตั้งสภาปฏิรูปของกองทัพ เพื่อให้ประเทศเกิดการปรองดองและสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น และกลับสู่สันติสุขได้ดังเดิมเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode