กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ชลบุรี จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านระงับเหตุอัคคีภัยอาคารสูง

วันที่ 5 มิ.ย. 2557 )
 
วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2557 ด้านระงับอัคคี ในอาคารสูง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ณ โรงแรมเดอะซายน์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จากสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบัน ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และภาครัฐเป็นอย่างมาก ในอดีตที่ผ่านในพื้นที่เมืองพัทยาได้เกิดอัคคีภัย หลายครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งได้ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินจำนวนมาก ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญ จากสถานการณ์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น การเข้าควบคุมสถานการณ์จะเป็นไปด้วยความยากลำบาก ขาดการบริหารจัดการที่ดี การฝึกซ้อมแผนฯ และการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเรียนรู้ ระบบการบัญชาการ การสั่งการปฏิบัติงาน ให้แต่ละหน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อสอดคล้องพร้อมเอื้อประโยชน์เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน อีกด้วย นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้นายเชาวลิตร แสงอุทัย ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ โดยเป็นการฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบ (Full-scale Exercises:FX) เพื่อทดสอบและพัฒนาแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดชลบุรี แผนปฏิบัติการในภาระฉุกเฉินต่อไป จังหวัดชลบุรี ได้สมมุติเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้น ณ อาคาร B โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา ซึ่งช่วงแรกพนักงานของโรงแรมได้เข้าทำการระงับเพลิงในห้องด้วยถังน้ำยาเคมี และจัดเจ้าหน้าที่วิ่งสายน้ำดับเพลิงตามขั้นต่างๆ แจ้งให้นักท่องเที่ยวผู้เข้าพักทราบ และทำการอพยพมายังจุดปลอดภัยโดยทันที ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ใช้บริการห้องพักของโรงแรมกว่า 143 คน แต่เนื่องจากไฟได้ลุกติดฝาผนังอย่างรวดเร็ว และลามขึ้นไปบนชั้น 6 และ เห็นว่าโรงแรมควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ จึงได้แจ้งเมืองพัทยา และแจ้งสถานีตำรวจเมืองพัทยา บางละมุง และโรงพยาบาล ในสายด่วน 1669 รถดับเพลิงและรถน้ำให้เข้าช่วยระงับเหตุ หลังจากนั้นได้แจ้งนายกเมืองพัทยา เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์ โดยในขณะนั้นยังมีผู้ติดค้างห้องพักต่างๆ ประมาณ 30 คน จากนั้นนายอำเภอได้รายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบตามลำดับ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้นายเชาวลิตร แสงอุทัย ปลัดจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมอำนวยการระงับเหตุเพลิงไหม้ และค้นหาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและพนักงานโรงแรม ที่ติดค้างตามห้องพักและส่วนอื่นๆต่อไป หลักจากยุติเพลิงไหม้ในเวลา 12.00 น. ได้สรุปผลการดำเนินงานว่า ไม่มีผู้เสียชีวิต มีแต่ผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานโรงแรม จำนวน 30 คน ได้ทำการปฐมพยาบาลและปล่อยกลับจำนวน 525 คน และนำส่งสถานพยาบาลจำนวน 5 คน เพื่อดูแลรักษาต่อไป ปริญญา /ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode