กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กระทรวงทรัพย์ฯ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนชลบุรี ในโครงการเมืองสวยใน ไร้มลพิษ

วันที่ 6 มิ.ย. 2557 )
 
วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนชลบุรี เมืองสวยใส ไร้มลพิษ ณ ห้องประชุมตำหนักน้ำ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับและมอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดชลบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก ดำเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริมสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์ของประเทศและของภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับความสนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการและนักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ ที่ตัดสินใจเลือกที่จะเป็นฐานในการพัฒนาศักยภาพให้กับประเทศ ทำให้เกิดการลงทุนในโครงการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคทั้งในโครงการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีการขยายท่าเรือน้ำลึก การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นทำเลที่ดีในการประกอบกิจการ การดำเนินธุรกิจในลักษณะต่างๆ ส่งผลกระทบในแง่บวกทั้งในด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการผลิต การจ้างแรงงานที่สามารถสร้างรายได้ที่สูงเพียงพอต่อการครองชีพ ประกอบกับชลบุรี มีภูมิประเทศทั้งภูเขา ทะเล และทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม บนความได้เปรียบนั้นเราคมปฏิเสธไม่ได้ว่าจังหวัดชลบุรีก็ยังประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นกันโดยเฉพาะด้านการจักการขยะมูลฝอย ซึ่งปัจจุบันจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีปริมาณขยะมากที่สุดในภาคตะวันออก และสถานที่ฝังกลบขยะมีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และโดยส่วนใหญ่แล้วสถานที่ฝังกลบขยะก็จะป็นระบบที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งต้องมีการแก้ไขต่อไป นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบันทึกขอตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับจังหวัดชลบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 48 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ ภายใต้หัวข้อ การขับเคลื่อนชลบุรี เมืองสวยใส ไร้มลพิษ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ตกลงเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนเมืองสวยใส ไร่มลพิษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมกันดำเนินการจัดการมลพิษในพื้นที่ให้เป็นเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ที่มีการบูรณาการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ น้ำเสีย และอากาศให้เป็นไปตามที่กำหนดต่อไป ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode