กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> รับสมัครงาน
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 11 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 829 คน)
 
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาตรี 16,360 บาท

คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ.อ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาตรี 16,360 บาท
วุฒิปริญญาโท 21,420 บาท

คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ.อ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 16
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 วัฒนา คลองเตยเหนือ กรุงเทพฯ
โทร (02)649-5187
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://news.swu.ac.th/job.asp

งานบุคคลและประชาสัมพันธ์
สำนักคอมพิวเตอร์ มศว
 
*********************
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode