กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
แสตมฟอร์ด นำเสนอหลักสูตรเอ็มบีเอ พร้อมระบบการเรียนการสอนออนไลน์อันโดดเด่นให้ผู้เรียนก้าวสู่โลกธุรกิจอย่างมั่นใจภายใน 18 เดือน

วันที่ 10 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 361 คน)
 
แสตมฟอร์ด นำเสนอหลักสูตรเอ็มบีเอ พร้อมระบบการเรียนการสอนออนไลน์อันโดดเด่นให้ผู้เรียนก้าวสู่โลกธุรกิจอย่างมั่นใจภายใน 18 เดือน
 

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สถาบันการเรียนรู้ชื่อดังของเมืองไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับมานานกว่าสองทศวรรษ นำเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เอื้อให้ผู้เรียนระดับปริญญาโทสามารถสำเร็จการศึกษาภายใน 18 เดือน โดยใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้ผู้เรียนสามารถทำงานประจำได้อย่างเต็มที่ และเรียนรู้ด้วยตนเองตามเวลาที่ผู้เรียนต้องการ ผสมผสานกับการเข้าเรียน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ณ วิทยากรุงเทพฯ ที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยตามมาตรฐานระดับโลก ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยในการมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมทางวิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยทักษะทางวิชาชีพ
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด คือ นวัตกรรมระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาทางวิชาการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในเมืองไทยที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับแบล็คบอร์ด (Blackboard) ผู้ให้บริการระบบการเรียนรู้ออนไลน์ครบวงจรซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำหลายพันแห่งทั่วโลก และนำโปรแกรมแบล็คบอร์ดมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้แบบอินเตอร์แอคทีฟ อาทิ การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ วิดีโอการสอน กรณีศึกษาทางธุรกิจจากทั่วโลก นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถปรึกษา พูดคุยกับเหล่าคณาจารย์ของแสตมฟอร์ดได้อย่างใกล้ชิด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของแสตมฟอร์ดยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางธุรกิจระดับโลก ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจครั้งสำคัญต่างๆ อาทิ World Business Forum และ World Innovation Forum
 
มร. กิลลส์ คลอเด เบอร์นาด มาเฮ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Laureate International Universities ประเทศไทย กล่าว "หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตครอบคลุมเนื้อหาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อาทิ การคำนวณความเสี่ยง ความเป็นผู้นำ การเจรจา การตัดสินใจ และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ในอดีต ผู้เรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจจะมีวัตถุประสงค์ในการเรียนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเองในธุรกิจเดียวกัน แต่ปัจจุบัน ผู้เรียนส่วนใหญ่เลือกที่เรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนอาชีพสู่ธุรกิจอื่นๆ หรือส่งเสริมทักษะความสามารถเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจของแสตมฟอร์ดไม่เพียงมอบการเรียนการสอน ที่ทันสมัยให้กับผู้เรียน แต่ยังผลักดันให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
 
ในฐานะพันธมิตรของกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่ายลอรีเอท ซึ่งเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาระดับโลก มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจึงเชื่อมโยงกับ 75 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ในกว่า 29 ประเทศ และมีนักศึกษามากกว่า 800,000 คนทั่วโลก โดยแสตมฟอร์ดให้ความสำคัญกับการนำเสนอหลักสูตรและนวัตกรรมทางการศึกษาชั้นเยี่ยมที่ช่วยกระตุ้นความสนใจ มอบการสนับสนุนและสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ระดับคุณภาพจากผู้คนหลากเชื้อชาติภาษา
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของแสตมฟอร์ดคืออีกหนึ่งนวัตกรรมการนำเสนอระบบการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟที่เปี่ยมประสิทธิภาพ สมบูรณ์แบบด้วยระบบชั้นเรียนออนไลน์ที่มอบความยืดหยุ่นด้านเวลาให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงเนื้อหาวิชาได้จากทุกแห่งในเวลาที่ต้องการ นับเป็นนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานหลายช่องทางที่เหมาะสำหรับนักศึกษาทุกวัยอย่างแท้จริง
 
**********************
 
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode