กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ "พัฒนาทักษะพื้นฐานโดยใช้โปรแกรมคำนวณ Calc"

วันที่ 9 มิ.ย. 2557 )
ศสช.

ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดและทักทายผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะพื้นฐานโดยใช้โปรแกรมคำนวณ Calc
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
พร้อมทั้งให้แนวทางต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะใช้ซอฟต์แวร์เสรี (Open Source) เพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนัก/กอง
แต่ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยตั้งใจเปิดรับความรู้ เทคนิคใหม่ๆอย่างแน่ชัด และพัฒนาทักษะความชำนาญให้เกิดขึ้นกับตนเอง ก่อนที่จะบอกต่อเพื่อนๆและผู้บังคับบัญชาต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode