กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Strategic PR รุ่นที่ ๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

วันที่ 9 มิ.ย. 2557 )
ฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่วนสื่อการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์

พิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร Strategic PR รุ่นที่ ๘
 
             ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Strategic PR รุ่นที่ ๘ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศภผล ชั้น ๒ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
          หลักสูตรดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งเเต่ วันที่ ๒๒ เมษายน ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ รวมทั้งหมด ๖ สัปดาห์ โดยได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด ให้เเก่ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ เเละบุคลากร จากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่จากองค์กรอิสระ เเละจากองค์การมหาชนระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่ารวมทั้งสิ้น ๓๗ คน โดยมีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีเเละภาคปฏิบัติ รวมทั้งศึกษาดูงานด้านกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดเเละการจัดกิจกรรมพิเศษ Marketing Public Relations (MPR ) การประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร เเละกิจกรรมเพื่อสังคม ( CSR ) โดยศึกษาดูงานเปรียบเทียบทั้งใน เเละต่างประเทศ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย ( ททท. ) บริษัท Buranbenjarong & Ceramic จำกัด โรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง เอโร่ ทุชซี่ ( Pierotucci ) ( สาธารณรัฐอิตาลี ) โรงงาน คริสตัลสวารอฟสกี้ ( สาธารณรัฐออสเตรีย ), ( Titlis/ Bergbahnen , Hotels & Gastronomie ) ทิตลิส/ เบิร์กบาห์เนน,โฮเทลส์ & เเกสโตรโนมี่ ( สมาพันธรัฐสวิส ) ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เก็บรวบรวมข้อมูลเเละศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อจัดทำรายงานทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยผลการศึกษาดูงานทั้งในเเละต่างประเทศพร้อมบทวิเคราะห์ กรณีศึกษา เเละข้อเสนอเเนะด้านการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดเเยกเป็น ๓ กลุ่ม โดย เเต่ละกลุ่มได้มีการนำเสนอผลงานได้อย่างหน้าสนใจ เเละรับฟังการวิพากษ์ผลงานจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม คลี่ฉายา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย เเละผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ เพื่อเเลกเปลี่ยนเเนวคิดเเละเพิ่มเติมข้อเสนอเเนะต่างๆ ให้ผลงาน มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
 
 
 
ศจีรัตน์ สารพัด นักศึกษาฝึกงาน ม.ราชภัฏเชียงราย : ข่าว
มินตรา เสาวรส                                               : ภาพ
ดลภัทร การธราชว์                                           : บรรณาธิการ

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode