กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.)

วันที่ 6 มิ.ย. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 น. เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) และพิธีลงนามในสัญญา กับ บริษัท อัมสัม คอร์ป จำกัด

ณ พิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีผู้บริหาร ทลฉ. ครูอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมงาน สำหรับโครงการนี้ เป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปีงบประมาณ 2557 ซึ่งท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นว่า การพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิดอ่านและสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสาร รวมทั้งทักษะ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเลิศ เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ( AEC) ในปี พ.ศ. 2557 โดยเริ่มจากเยาวชนเป็นสำคัญ มีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบ ทลฉ.ประจำปีงบประมาณ 2557 เป็นจำนวนเงิน 3,465,000.-บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งหมด 7 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านบางละมุง โรงเรียนบ้านนาวัง โรงเรียนบ้านโรงหีบ โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม โรงเรียนวัดแหลมฉบัง และโรงเรียนอนุบาลบางละมุงเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode