กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขนส่งปากน้ำเตือนรถโดยสารไม่ประจำทางทุกคัน ห้ามมิให้มีรูปภาพใดๆ บริเวณด้านหน้าและด้านหลังท้ายรถ

วันที่ 4 พ.ค. 2554 )
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ
 
ขนส่งปากน้ำเตือนรถโดยสารไม่ประจำทางทุกคัน ห้ามมิให้มีรูปภาพใดๆ บริเวณด้านหน้าและด้านหลังท้ายรถ
 
          สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ เตือนผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทางทุกคัน ห้ามมิให้มีรูปภาพใดๆ ปรากฏในบริเวณด้านหน้าและด้านท้ายรถ นอกจากที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 50,000 บาท
          นายสมสุข ประพาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า เนื่องจากมีผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารไม่ประจำทางบางราย ทำสีรถเป็นลวดลายต่างๆ ตลอดจนทำเป็นรูปภาพต่างๆ ทั้งด้านข้างตัวถังรถ ด้านหน้า และด้านท้ายของตัวรถ ซึ่งใช้สีมากเกินความจำเป็น จนไม่สามารถระบุสีของรถได้ หรือบางครั้งใช้สี ที่มองแล้วอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆได้
          กรมการขนส่งทางบก ได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบรูปภาพที่ปรากฏบนตัวถังรถโดยสารประจำทาง โดยกำหนดให้รถโดยสารไม่ประจำทางที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นมา ห้ามมิให้มีการปรากฏรูปภาพใดๆ ในบริเวณด้านหน้าและด้านท้ายรถ มีได้เฉพาะสีพื้น ส่วนภาพบนตัวถังรถ ต้องใช้ภาพและสีที่มองแล้วไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรือก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และไม่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาล ถ้าผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางรายใดฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 50,000 บาท และไม่สามารถดำเนินการทางทะเบียนรถได้
          ในส่วนของรถโดยสารไม่ประจำทาง ที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2549 หากมีรูปภาพบนตัวรถ ต้องขอความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใน 5 ปี นับจากวันประกาศ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 จึงขอให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร ไม่ประจำทาง รีบดำเนินการขอความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก หรือปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สำหรับรถโดยสารไม่ประจำทางที่จดทะเบียนในจังหวัดสมุทรปราการ ส่งเรื่องความเห็นชอบรูปภาพ ได้ที่สำนักการขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการทางทะเบียนได้ และหากตรวจพบจะมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2323 2872เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode