กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
เทศบาลเมือง จัดโครงการประมวลผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษา

วันที่ 4 มิ.ย. 2557 )
 
วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นายเดโช คงชยาสุขวัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประมวลผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 ภาคตะวันออก ณ โรงแรมชลอินเตอร์ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการประสานงานวิชาการกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 ภาคตะวันออก ได้ให้เกียรติสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรีเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการประมวลผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีการจัดการศึกษา เข้าร่วมโครงการ โดยนำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 30 แห่งมาร่วมประมวลผล ให้ได้ภาพรวมของกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 ภาคตะวันออกเพื่อนำผลการประมวลที่ได้สู่การวางแผนการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป สำหรับการจัดทำโครงการประมวลผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติงานในภารกิจสำคัญยิ่ง เนื่องจากการวางแผนการพัฒนาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมองแนวทางการพัฒนาอย่างรอบด้านอันนำไปสู่การพัฒนาเด็ก เยาวชน ให้เป็นคนดี คนเก่ง ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด ซึ่งการศึกษาในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาก้าวหน้าไปไกล มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องตั้งรับให้ทันโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นี้ด้วย ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode