กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วว. จับมือบริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด วิเคราะห์ทดสอบสารเพิ่มคุณค่าอาหารจากข้าว/ผลิตภัณฑ์

วันที่ 4 มิ.ย. 2557 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

วว. จับมือบริษัทน้ำมันบริโภคไทยจำกัด วิเคราะห์ทดสอบสารเพิ่มคุณค่าอาหารจากข้าว/ผลิตภัณฑ์

        เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้(4มิ.ย.57)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด ศึกษาพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบสารเพิ่มคุณค่าอาหารจากข้าวผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้จากข้าวรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

       นายยงวุฒิ  เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า มุ่งเน้นให้ความสำคัญในความร่วมมือดำเนินงานกับภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้วว. รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมดำเนินงานในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบสารเพิ่มคุณค่าอาหารจากข้าวและผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้จากข้าว รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ทดสอบระหว่างหน่วยงานตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ได้รับจากความร่วมมือกันในครั้งนี้ 

ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนด

ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งมีขอบข่ายการรับรอง ดังนี้ การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว ในน้ำผลไม้ นม และผลิตภัณฑ์นม ธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืช
ซึ่งมีขอบข่ายการรับรอง ดังนี้ การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว ในน้ำผลไม้ นม
และผลิตภัณฑ์นม ธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืช การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว ทองแดง
การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว ทองแดง อาร์เซนิกแคดเมียม โครเมียม เหล็ก แมงกานีส นิกเกิล สังกะสีในน้ำและน้ำ การหาปริมาณบิสฟีนอล A ในพลาสติก พทาเลตในพลาสติก สารอินทรีย์ระเหยง่ายในผลิตสี และการทดสอบคุณสมบัติการใช้งานของสีอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม ดังเช่น ในกรณีของการวิเคราะห์สารคุณค่าอาหารในผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เป็นต้นพทาเลตในพลาสติก สารอินทรีย์ระเหยง่ายในผลิตสีและการทดสอบคุณสมบัติการใช้งานของสีอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมดังเช่น ในกรณีของการวิเคราะห์สารคุณค่าอาหารในผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เป็นต้น
ด้านนายประวิทย์  สันติวัฒนา กรรมการบริหาร บริษัทน้ำมันบริโภคไทยจำกัด  ผู้ผลิต "น้ำมันรำข้าวคิง”และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับรำข้าว กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลา 37 ปี ที่บริษัทฯดำเนินธุรกิจมานั้นเราให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะเชิ่อมั่นว่าจะเป็นสิ่งที่สร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนมาสู่บริษัทฯ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาทั้งด้านกระบวนการผลิตและการวิจัย
เพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีคุณภาพสูง จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสามารถส่งน้ำมันรำข้าวไปขายได้กว่า 30 ประเทศทั่วโลก  ควบคู่ไปกับด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันรำข้าวอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับชาติถึง 4 รางวัล ในช่วงระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode