กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สภาอุตสาหกรรมปทุมธานีแถลงข่าวโครงการ " ปทุมธานีร้อยใจ ร้อยรีม ร้อยโรงเรียน มุ่งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "

วันที่ 30 พ.ค. 2557 )
 

            วันนี้ (30 พค 57) เวลา 13.30 นายวินชัย  อุยางกูร เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการ " ปทุมธานีร้อยใจ ร้อยรีม ร้อยโรงเรียน มุ่งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม " จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ให้กับเยาวชนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ,2จำนวน 119 โรงเรียน โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ดังนี้ นายณรงค์ฤทธิ์  พานิชชีวะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นายสยาม  เศรษฐบุตร รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นายกำจัด  คงหนู ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 นายธาตรี  ธารีเกษ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เชต 2 นายวีระ   อัครพุทธิพร  รองประธานสถาบันบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม  ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

            สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยดำเนินโครงการ "ปทุมธานีร้อยใจ ร้อยรีม ร้อยโรงเรียน "  เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและชาญฉลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนระดับประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ได้เห็นความสำคัญของการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ กิจกรรมประกอบด้วย  การบรรยาย และ ให้ความรู้เรื่อง หลัก 3 r reduce reused recycled  การมอบกระดาษรีไซเคิล100 % ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  การมอบสมุดปกอ่อนที่มีข้อมูลด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ การมอบอุปกรณ์การศึกษา ทุนการศึกษา  พิธีมอบประกาศนียบัตรให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ " ปทุมธานีร้อยใจ ร้อยรีม ร้อยโรงเรียน

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode