กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(รพ.สต.) ความสำเร็จก้าวแรก..สู่การพัฒนาคุณภาพ

วันที่ 2 พ.ค. 2554 )
 
วันนี้ (27 เมษายน 2554) ห้องรัลยัลจูปิเตอร์เมืองทองธานี เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(รพ.สต.) ความสำเร็จก้าวแรก..สู่การพัฒนาคุณภาพ การขับเคลื่อนนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อเน้นย้ำนโยบายและทิศทางการดำเนินงานพัฒนา รพ.สต.ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และรับทราบปัญหา อุปสรรค โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการ รพ.สต.และนักวิชาการ จำนวน 3,000 คน ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายยกระดับสถานีอนามัย เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)จำนวน 9,750 แห่งทั่วประเทศ ภายใน 2 ปี โดยกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายน 2554 แต่ทั้งหมดสามารถเร่งรัดได้เกินเป้าคือทำเสร็จตั้งแต่ 31 มีนาคม 2554 โดยเมื่อเป็น รพ.สต.แล้วจะดีกว่าเป็นสถานีอนามัย 4 ข้อคือ1.ด้านกายภาพอาคารสถานี อุปกรณ์เครื่องมือครบถ้วนทันสมัย 2.บุคลากรครบถ้วนอย่างน้อย 4 ตำแหน่ง 3.ระบบฐานข้อมูลทันสมัย และ4.ประชาชนจะมีส่วนร่วมในรูปคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล ต่อจากนี้ไปหลังยกระดับเสร็จแล้ว จะเดินหน้าเข้าสู่ทศวรรษการพัฒนาบุคลากรของ รพ.สต. ได้ลงนามเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นโครงการ 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2555-2564 จะสร้างบุคลากรใหม่ขึ้นมารองรับทั้ง 9,750 คน จำนวน 16,500 คนในช่วง 10 ปี ใช้งบประมาณ 10,749 ล้านบาท โดยจะผลิตพยาบาลวิชาชีพ 6,600 คน นักวิชาการสาธารณสุข 4,200 คน ทันตาภิบาล 3,600 คน และแพทย์แผนไทยจบระดับปริญญาตรี 2,100 คน นอกจากนี้จะยกระดับพยาบาลชีพเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติอีก 2,000 คน โดย นพ.สมชัย นิจพานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๔ นายปริวรรธน์ แสงพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๔ นพ.ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๔ และทีม รพ.สต.บ้านขามเหนือ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ได้จัดชุดนิทรรศการ "เครื่องดูดกู้ชีพ" นำเสนอผลงาน โดยได้รับความสนใจและชมเชยจากท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยไมตรีจิตร นายปริวรรธน์ แสงพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต ๔เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode