กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชพัฒนาการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย

วันที่ 29 พ.ค. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย ณ ห้อง 27.03.08 โดยมีรองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมกล่าวต้อนรับวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ และผู้เข้าร่วมการอบรม การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสมรรถภาพทางวิชาการให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 40 คน ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการทำวิจัยด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode