กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ให้กับนักเรียน เรียนดีประพฤติดีและมีฐานะยากจน

วันที่ 29 พ.ค. 2557 )
 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 6 ปี 2557 ซึ่งจังหวัดนครปฐม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีฐานะยากจน เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม จังหวัดละ 2 ทุน และสำรอง 4 คนจากผู้สมัครทั้งหมด 9 คน ซึ่งผลการคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุน ได้แก่ นายวิศวุธ โทพรมมา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา และนางสาวอรอนงค์ คล้ายชนที โรงเรียนวัดจินดาราม นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีมติขอทุนพระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกทั้ง 7 คน เนื่องจากมีฐานะยากจน แต่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม โดยมอบให้นักเรียนคลละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 70,000 บาท ประกอบด้วย นายโสภณ สกุลนุ่ม โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์, นางสาวเมธาวรรณ แสงทอง โรงเรียนคงทองวิทยา นายจิรยุทธ ไร่ขิง โรงเรียนศาลาตึกวิทยา, นางสาวลติตา สระทองพิมพ์ โรงเรียนวัดลำเหย, นายอภิวัช สะอิ้งรัมย์ โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร, นางสาวภาณิศา ธนวิบูลย์อุดม โรงเรียนราชินีบูรณะ และนางสาวรุ่งฟ้า สุขทอง โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode