กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช อบรมวิเคราะห์ค่างาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

วันที่ 14 พ.ค. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2557 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถวิเคราะห์ และประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่ง รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมกล่าวต้อนรับวิทยากร รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง การจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถวิเคราะห์ และประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่งงาน กระบวนการในการจัดทำการกำหนดตำแหน่งงานของการประเมินค่างานได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถกำหนดโครงสร้างของงานอย่างเป็นระบบ มีความสมเหตุสมผลในแง่ของความสำคัญของงาน และทำให้บุคลากรเกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode