กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 4...A Journey Through ASEAN part 4

วันที่ 29 พ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 461 คน)
 
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 4...A Journey Through ASEAN part 4
 

             ตอน AEC Express 2015 : สูตรลัดเออีซี...เรื่องนี้ต้องรู้
อุทยานการเรียนรู้ TK park ชวนเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน เรียนรู้ เข้าใจ มุมมองความแตกต่างที่เป็นหนึ่งเดียว สนุกไปกับการเรียนรู้อาเซียนในมุมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่เข้าใจง่ายเหมาะกับทุกวัย เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งตนเอง และประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
            โดยภายในพบกับนิทรรศการเน้นทางด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความเข้าใจก่อนเข้าสู่ AEC อาทิ กิจกรรม ASEAN Ranking: Where is Thailand? เรียนรู้ภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านรูปแบบการจัดลำดับ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน การเดินทางของคนในภูมิภาคผ่านกิจกรรม ASEAN Economic Corridors ตื่นตา ตื่นใจกับภาพยนตร์ที่น่าสนใจจากประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ กับเสวนา
สุดพิเศษ Inspired by Idol ที่จะสร้างความเข้าใจ AEC ในหลากหลายแง่มุม และพิเศษสุดกับของที่ระลึกเมื่อร่วมสนุกกับทุกกิจกรรม
             ร่วมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมกันในพิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557
เวลา 13.00 -15.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม "นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 4...A Journey Through ASEAN part 4”
ตอน AEC Express 2015 : สูตรลัดเออีซี...เรื่องนี้ต้องรู้ ได้ในวันที่ 24, 25, 31 พฤษภาคม และ 1, 7, 8 มิถุนายน 2557
เวลา 11.00 เป็นต้นไป ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
 
              *กิจกรรมพิเศษสำหรับหมู่คณะในวันอังคารที่ 27 - วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 และวันอังคารที่ 3 - วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557
เวลา 10.00-15.00 น. ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ดาวน์โหลดตารางกิจกรรมพิพิธอาเซียน

กำหนดการงานแถลงข่าว และพิธีเปิดนิทรรศการ
นิทรรศการพิพิธอาเซียน A Journey through ASEAN ภาค 4
AEC EXPRESS 2015 : สูตรลัดเออีซี...เรื่องนี้ต้องรู้
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557
ณ อุทยานการเรียนรู้ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
พิธีเปิดงาน ณ ลานสานฝัน
13.00 – 13.30 น. แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียน
13.30 – 13.35 น. การแสดงการร้องเพลงประสานเสียงจากคณะนักร้องวงนนทรีคอรัส
13.35 – 13.40 น. พิธีกร คุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล กล่าวต้อนรับ
13.40 – 13.50 น. ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ กล่าวรายงาน
13.50 – 14.00 น. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กล่าวถึงความร่วมมือของนิทรรศการ
14.00 – 14.10 น. ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ กล่าวต้อนรับ
14.10 - 14.20 น. คุณภาสพร สังฆสุบรรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
กล่าวเปิดงานและมอบสื่อการเรียนรู้อาเซียนให้กับอุทยานการเรียนรู้
14.20 – 14.30 น. ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
มอบของที่ระลึกแก่ภาคีต่างๆ และถ่ายภาพร่วมกัน
14.30 – 15.00 น. เสวนา "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : คนไทยต้องเรียนรู้ (AEC : We Have To Know)”
โดย ตัวแทนจากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ผศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
ดำเนินรายการโดย คุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
http://www.tkpark.or.th/tha/news_event_detail/249/ นิทรรศการพิพิธอาเซียน-ภาค-4...4...A Journey Through ASEAN part 4
 
*********************************
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode