กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2557

วันที่ 29 พ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 1408 คน)
 
วันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2557

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2557
อย่างที่ได้ทราบกันแล้วว่า ในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก วันนี้มีขึ้นเพื่ออะไร เราลองมาศึกษาประวัติวันสิ่งแวดล้อมโลก ความเป็นมาของวันนี้คืออะไร
 
วันสิ่งแวดล้อมโลก มีชื่อภาษาอังกฤษ คือ "World Environment Day” วันนี้ก่อตั้งขึ้นได้อย่างไร เมื่อวันที่ 5-16 มิถุนายน ในปี พ.ศ. 2515 ได้มีการเรียกประชุมขององการสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า "UN Conference on the Human Environment” ซึ่งมีสมาชิกกว่า 113 ประเทศ ที่เข้าร่วมประชุม โดยมีเจ้าภาพคือ รัฐบาลของสวีเดน จัดประชุมขึ้นที่กรุงสตอกโฮลม์
 
วันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นวันหนึ่งที่นานาประเทศเข้าร่วมประชุมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดดล้อม ที่ประเทศเหล่านี้ได้กำลังพบปัญหาอยู่ โดยได้มีการทำการตกลงร่วมกันเกี่ยวกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือที่เรียกว่า "UNEP : United Nations Environment Programme” โดยได้จัดตั้งสำนักงานใหญ่ที่ประเทศเคนยา ในกรุงไนโรบี ซึ่งรัฐบาลที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศตนเอง เพื่อดูแลและพัฒนา แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้าน โดยประเทศเหล่านี้ได้ร่วมมือกัน ช่วยเหลือ เกี่ยวกับปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงวันเริ่มต้นทางองค์การสหประชาติ จึงได้ทำการประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
 

วันสิ่งแวดลอ้มโลก สำหรับประเทศไทย ได้มุ่งเน้นไปในทางการสร้างความตื่นตัวให้กับหน่วยงานสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป ในเรื่องการตื่นตัวการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ให้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการทำลายสิ่งแวดล้อม และวิธีการแก้ไขปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องประเทศให้น่าอยู่
โดยประเทศไทยได้ทำตามโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จัดตั้ง 3 หน่วยงาน ดังนี้
1 . กรมควบคุมมลพิษ
2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
โลกของเราปัจจุบันนี้มีเหตุการณ์และภัยธรรมชาติมากมายที่เกิดจากการทำลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้น พวกเราทุกคนจึงต้องตระหนักและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลูกหลานได้มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี บรรยากาศที่สดชื่นในอนาคต

สามารถดูคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก และที่มาเพิ่มเติมได้ที่ http://guru.sanook.com/4085/

ข่าวบันเทิงบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

****************************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode