กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9

วันที่ 28 พ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 427 คน)
 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9

 
 
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท. เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีบนเวทีทางวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับเยาวชนของประเทศ

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจเสนอผลงานสามารถส่งโครงงาน ผลงานวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอในงานได้ทั้งแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย เป็นภาษาอังกฤษ และผู้ที่เสนอผลงานแบบบรรยายสามารถส่งบทความวิจัยเพื่อให้กรรมการพิจารณาตีพิมพ์ลงในหนังสือรวมผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9 (The Proceedings of the 9th Conference on Science and Technology for Youths: 2014) ได้อีกด้วย ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dpstcenter.org/stt4youth/

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.dpstcenter.org/stt4youth/สถานที่จัดงาน : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
****************************
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode