กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สมุทรปราการขอเชิญชวน ลด ละ เลิก อบายมุข เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 29 เม.ย. 2554 )
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
 
สมุทรปราการขอเชิญชวน ลด ละ เลิก อบายมุข เนื่องในวันวิสาขบูชา
 
          จังหวัดสมุทรปราการขอเชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด เนื่องในวันวิสาขบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          นางสาวประนอม คงพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และดับขันธปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542  
          ในปีนี้ วันวิสาขบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2554 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมกับวัดในพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ การทำบุญตักบาตร การฟังธรรม การรักษาศีล การไถ่ชีวิตสัตว์ ปล่อยนก ปล่อยปลา การเวียนเทียน และการลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขะบูชา ตลอดจนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554/เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode