กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เรือนจำกลางจังหวัดตาก จัดงานพบญาติใกล้ชิด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

วันที่ 27 พ.ค. 2557 )
บำรุง เนียมนาค/ส.ปชส.ตาก
 
             เรือนจำกลางตากจัดงานวันพบญาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ประพฤติดี ได้มีโอกาสเยี่ยมญาติอย่างใกล้ชิด สถานที่ในการจัดงาน สถานควบคุมตัวเพื่อรอการตรวจพิสูจน์ชาย ภายในเรือนจำกลาง
             พันตรีรัฐกฤษณ์ ใจจริง ผู้บัญชาการเรือนจำเรือนจำกลางตาก เปิดเผยว่าด้วยกรมราชทัณฑ์มีนโยบายจัดให้มีงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องของที่ประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำและทัณฑสถาน ได้มีโอกาสได้รับการเยี่ยมญาติอย่างใกล้ชิด ภายในเรือนจำและทัณฑสถาน ในลักษณะการเยี่ยมแบบถึงตัว ไม่มีสิ่งกีดขวางในการสนทนา และมีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกันกับญาติ อันเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีในครอบครัว และสร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้ต้องขัง รวมทั้งคลายความกังวลใจที่มีต่อกัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้สึกที่ดี มีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี และเข้าใจสังคมทั่วไปได้ภายหลังพ้นโทษ
             ญาติผู้ต้องขังใดที่มีความประสงค์จะเข้าเยี่ยม ให้ติดต่อแจ้งความจำนงขอจองวันพบญาติด้วยตนเอง พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับผู้ต้องขังได้ที่ฝ่ายทัณฑสถานปฏิบัติ เรือนจำกลางตาก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕ – ๘๙๓๐๙๕
 
 
 
                                   ---------------------------------------------เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode