กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิก (SEAPAVAA) เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 ของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 26 พ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 1247 คน)
PKST.

 เช้าวันนี้ (26 พค.2557) เวลา 09.00 น.นายบัวเงิน ชาภูวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 ของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ฯ(18 th SEAPAVAA Conference & General Assembly ) ณ Lao Plaza Hotel กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  โดยมีนางเตือนใจ สินธุวณิก อดีตรองอธิบดีกรมกรมประชาสัมพันธ์และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้- แปซิฟิก (SEAPAVAA) สมัยที่ 2 พร้อมด้วยนางสาวกรรณิกา ชีวภักดี ผอ.พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กปส.และทีมงาน เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 ของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ฯ(18 th SEAPAVAA Conference & General Assembly ) ซึ่ง สปป.ลาว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ กรุงเวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2557 
  การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการจัดประชุมทางวิชาการ (Symposieum) ในหัวข้อ "AV Archives :Why They Matter” การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ "Developing a disaster and recovery plan for an audiovisual collection” เป็นเวลา 2 วันก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ซึ่งมีวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะเดิม ซึ่งหมดวาระการดำเนินการเป็นสมัยที่ 2 ในปีนี้ ซึ่งผลปรากฏว่า Mick Newnham จากออสเตรเลียได้รับเลือกตั้งเป็นประธานฯคนใหม่ และ Irene Lirn จากสิงคโปร์ เป็นเลขาธิการ, Adrian Wood จากอังกฤษเป็นเหรัญญิก และมีผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ นางสาวกรรณิกา ชีวภักดี ผอ.พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กปส.ได้รับเลือกตั้งให้เป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพร้อมกับผู้แทนของ สปป.ลาว, สิงคโปร์,ฟิลิปินส์ และนิวเคลิโดเนีย ทั้งนี้โดยมีนางเตือนใจ สินธุวณิก เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารในฐานะ Immediate Past President
  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอันยังประโยชน์ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯอีกมากมายได้แก่ การจัดแสดงสินค้าด้านสื่อโสตทัศน์ (Trade Exhibition) การฉายภาพยนต์อนุรักษ์ดีเด่นของประเทศสมาชิกต่างๆ ( Archival Gems Screening ) การเยี่ยมชมหน่วยงานอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ ของ สปป.ลาว (Institutional Visit ) และการจัดทัศนศึกษา ( Excursion) เป็นต้น
  โอกาสนี้ สปป.ลาว ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นการต้อนรับคณะผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมฯ (Welcome Dinner 18th SEAPAVAA Conference & General Assembly ) ณ โรงแรม Lao Plaza Hotel กรุงเวียงจันทน์ โดยการนำของท่านบัวเงิน ชาภูวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป.ลาวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode