กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กองกำลังรักษาความสงบ จังหวัดทหารบกตาก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

วันที่ 23 พ.ค. 2557 )
บำรุง เนียมนาค/ส.ปชส.ตาก
 
                 วันนี้ (๒๓ พ.ค.๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่อาคารสราญรมย์ จังหวัดทหารบกตาก พลตรีการุณ ขุนสูงเนิน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก ในฐานะผู้บังคับกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกตาก เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น เพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานในช่วงที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ โดยให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติงานภายใต้ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อที่จะให้ประเทศชาติกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
               หลังจากนั้นได้มีการประชุมสื่อมวลชน โดยได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงให้เสนอข่าวอย่างระมัดระวัง เสนออย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง เพื่อเป็นการป้องกันประชาชนเข้าใจผิด ซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่มความขัดแย้งมากขึ้น โดยเฉพาะสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งของรัฐ และวิทยุชุมชน ให้งดรายการปกติและรับสัญญาณถ่ายทอดจากสถานีวิทยุของกองทัพบกหรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์เท่านั้น
 
 
 
                                ----------------------------------------เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode