กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายฯที่จังหวัดตาก

วันที่ 22 พ.ค. 2557 )
บำรุง เนียมนาค/ส.ปชส.ตาก
 
                วันนี้ (๒๒ พ.ค.๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสาวอัมพวัน เจริญกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๗ ประธาน ธรรมาภิบาลจังหวัดตาก (กธจ.ตาก) เป็นประธานการสัมมนา เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ ๙ อำเภอของจังหวัดตาก วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสอดส่องแผนงาน โครงการ กธจ. และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในฐานเครือข่ายคณะธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันการทุจริตภาครัฐ และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในการป้องกันการทุจริต และสอดส่องอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยในภาคเช้า คณะธรรมาภิบาลจังหวัดตาก ได้กำหนดประเด็นการสัมมนา คือ บทบาทของคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัด และแนวทางการสร้างเครือข่ายในการดำเนินงาน โดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประธาน กธจ.ตาก ประเด็นที่สอง แนวทางการสอดส่องแผนงานโครงการในพื้นที่ โดยรองประธาน กธจ.ตาก ประเด็นที่สาม แนวทางป้องกันการทุจริตภาครัฐ และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในการป้องกันการทุจริต ฯ จากผู้แทน สำนักงาน ปปช.ตาก และประเด็นที่สี่ การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการภาครัฐ โดยผู้แทนจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก
                  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๗ กล่าวต่อไปว่า ภาคบ่ายก็ยังมีกิจกรรมต่อแต่เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสอดส่องแผนงานและโครงการ จากนั้นได้มีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา และถ่ายภาพร่วมกัน
 
 
 
 
                               ------------------------------------------เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode