กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก จัดสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต ปี ๒๕๕๗

วันที่ 22 พ.ค. 2557 )
บำรุง เนียมนาค/ส.ปชส.ตาก
 
               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก จัดสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานภาครัฐให้ประชาชนได้รับทราบแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมและนำไปสู่การปฏิบัติในเบื้องต้น ณ ห้องเชียงทอง โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมีสื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ๔๐ คน เข้าร่วมสัมมนา
               นายบำรุง เนียมนาค รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก เปิดเผยว่าวันนี้ (๒๒ พ.ค.๒๕๕๗) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก ได้จัดสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน รณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและมาตรการป้องกันให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการเฝ้าระวังภัย การเตรียมรับมือในกรณีเกิดภัยพิบัติ และวิธีการฟื้นฟูหลังเกิดภัย โดยใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางเพื่อ ลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานภาครัฐให้ประชาชนได้รับทราบแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมและนำไปสู่การปฏิบัติในเบื้องต้น เพื่อเป็นการพัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนสถาบันการศึกษา สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยสื่อมวลชนตลอดจนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้นำข้อมูลต่าง ๆ ไปเผยแพร่สู่ประชาชนให้รับทราบและให้มีความพร้อมในการที่จะรับมือกับภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 
 
 
                           -----------------------------------------เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode