กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏนครราชสีมาอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รุ่นที่ 13

วันที่ 3 พ.ค. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 13 ในโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมสันติเวทย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว โดยมี ดร.สุนทรี ศิริอังกูร รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา และตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งหลักสูตรการอบรมจะมีการบรรยายโดยคณาจารย์จากโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการและวิทยากรจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการในเส้นทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ อาทิ เส้นทางวัด พระราชวัง ในกรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยาและลพบุรี เส้นทางจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร สิงห์บุรี และอ่างทอง เส้นทางจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และนครราชสีมา เส้นทางจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร ราชบุรี เพชรบุรี และสุพรรณบุรี ทั้งนี้มีบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวน 28 คน โดยจัดให้มีการอบรมในวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ จำนวน 49 วัน รวมเป็นเวลา 239 ชั่วโมง เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรักในทรัพยากรการท่องเที่ยว และการบริการ พร้อมเป็นผู้แทนในการประชาสัมพันธ์ สนองนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode