กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
อบจ. จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยยูนาน รุ่น 17

วันที่ 12 พ.ค. 2557 )
 
วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยยูนาน ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดโครงการความร่วมมือไตรภาคีทางการศึกษา เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยยูนาน และมหาวิทยาลัยต้าลี่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการนำคณะนักศึกษาจากมหาวิทยายูนาน จำนวน 50 คน และคณะนักศึกษาจากต้าลี่ จำนวน 4 คน ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 17 แล้ว เพื่อทำการฝึกสอนภาษาจีนในสถานศึกษาจังหวัดชลบุรี สำหรับการนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูนาน จำนวน 50 คน เข้าฝึกสอนภาษาจีนระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2557 รวม 5 เดือน 1 เทอมการศึกษา ส่วนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต้าลี่ จำนวน 4 คน เข้าฝึกสอนภาษาจีนระหว่างเดือน พฤษภาคม 2557 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2558 รวม 10 เดือน 2 เทอมการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในด้านภาษาต่างประเทศ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดชลบุรี เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับครู และนักเรียนในสถานศึกษาจังหวัดชลบุรี เป็นการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย และเพื่อติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกสอนจีนต่อไป รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาจีน มหาวิทยายาลัยยูนาน ตามโครงการความร่วมมือไตรภาคีทางการศึกษา รุ่น 17 ได้จัดการอบรมระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2557 โดยในการอบรมครั้งนี้ได้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง การฝึกสอนของนิสิตชาวจีนในประเทศไทย และบรรยายเรื่อง ระบบการศึกษา หลักสูตร และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในประเทศ โดย ดร.มณเทียน ชมดอกไม้ จากนั้นอาจารย์ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม บรรยายเรื่อง จิตวิทยาการเรียนการสอน จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องแนวทางการประเมินผลการฝึกสอนและวัฒนธรรมการทำงานในโรงเรียน ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode