กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
ลี้กิจเจริญแสงฯสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนราชานุกูล

วันที่ 21 เม.ย. 2554 )
 
แม้งานประจำที่ทำจะยุ่งมาก....แต่ สมนึก โอวุฒิธรรม....ซีอีโอ บริษัท ลี้กิจเจริญแสง จำกัด ยังช่วยเหลือกิจกรรมสังคมไม่ขาด โดยล่าสุดได้ให้การสนับสนุนการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลของ Bangkok Charity Orchestra เพื่อนำรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจัดงานไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับห้องออกกำลังกายที่โรงเรียนราชานุกูล และจะร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดห้องออกกำลังกายดังกล่าวในวันที่ 27 เม.ย. 2554 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. โดยคณาจารย์และนักศึกษาโรงเรียนราชานุกูลจะร่วมให้การต้อนรับ โรงเรียนราชานุกูล เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันราชานุกูล ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งมาตั้งแต่ 2503 และปรับเปลี่ยนการบริการตามความเหมาะสมของช่วงเวลา และมีนโยบายขยายบริการเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในชุมชน ตลอดจนการให้ความรู้ ให้บริการ ส่งเสริมพัฒนาการ การฝึกทักษะเด็กด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยภารกิจหลักของสถาบันฯ คือ การพัฒนาด้านวิชาการมุ่งเน้นการศึกษาวิจัย โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้คุณภาพชีวิตของ บุคคลปัญญาอ่อนได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปในสังคม อย่างไรก็ตามการให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมถือเป็นส่วนหนึ่งที่...บริษัท ลี้กิจเจริญแสง จำกัด...ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้การสนับสนุนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป รายละเอียด…..ข่าว....เพิ่มเติม จินตนา ตรีพิชิต บริษัท อินคริสซ์ เน็ทเวิร์ค เอเจนซี แอนด์ คอนซัลแทนส์ จำกัด โทร.02-195-3233เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode