กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
มสธ. รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 6 พ.ค. 2557 )
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ รัฐศาสตร์ และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถ Download ใบสมัครฯ ได้ทาง http://www.stou.ac.th/ คลิกที่ "บัณฑิตศึกษา” เลือก "รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก” สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. 0-3240-3801-5 ต่อ 122-128เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode