กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดนครปฐมจัดโครงการอุปสมบทหมู่เนื่องในวันฉัตรมงคลครบรอบ 68 ปี

วันที่ 2 พ.ค. 2557 )
 
องคมนตรีเป็นประธานมอบผ้าไตรและเครื่องอัฐบริขารพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ สวดมนต์ และปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคลครบรอบ 68 ปี และในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม วันนี้ (2 พฤษภาคม 2557) เวลา 14.00 น. ที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานมอบผ้าไตรและเครื่องอัฐบริขารพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ สวดมนต์ และปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคลครบรอบ 68 ปี และในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา โดยสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลรำลึก ครอบรอบ 68 ปี และในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นตัวอย่างแก่สาธุชนในการเสียสละอันเป็นกุศล ก่อให้เกิดความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ตลอดจนสร้างความมั่นคง และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สถาพรสืบไป
โครงการอุปสมบทหมู่ สวดมนต์ และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เริ่มขั้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2545 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันปี 2557 นับเป็นครั้งที่ 13โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย โรงเรียน พ่อค้า และประชาชน เป็นอย่างดี เป็นผลให้การดำเนินโครงการสำเร็จด้วยดี นอกจากนี้หลังจากโครงการอุปสมบทเสร็จสิ้นแล้ว สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติยังได้นำเงินจำนวน 100,000 บาท นำขึ้นทูลเกล้า ถวายเข้าโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยทุกปี ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ โดยปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน สำหรับโครงการอุปสมบทหมู่ สวดมนต์ และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 36 คน หลังจากประกอบพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ จะเข้ารับการศึกษาอบรม สวดมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2557 และลาสิกขาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode