กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เกษตรกรไทยได้รับพระราชทานโล่รางวัลในโอกาสวันพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2557

วันที่ 1 พ.ค. 2557 )
 
นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2557 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นของจังหวัดนครปฐมได้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานโล่รางวัล และยกย่องประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก และยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ได้แก่ นายศุภากร ดำรงธรรมคุณ เป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร เลขที่ 106 หมู่ที่ 11 ตำบลลำพญา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ได้แก่ สหกรณ์บริการ สหกรณ์หมู่บ้านสหพรจำกัด หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้จะมีการพระราชทานโล่รางวัลให้กับเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ในวันพืชมงคลที่บริเวณประรำพิธีท้องสนามหลวง อนึ่งในปี 2553 มีเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาบัญชีฟาร์ม คือนายสุธรรม จันทร์อ่อน ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร คือนายชาตรี ต่วนศรีแก้ว สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรลำพญา โรงเรียนสถาพรวิทยา สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนียนนักบุญเปโตร จำกัด ในปี 2554 สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติได้แก่ สหกรณ์โคนมนครปฐมจำกัด ในปี 2556 เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ ร้อยเอก นายแพทย์ปัญญา ยังประภากร ซึ่งวันพืชมงคลเป็นพระราชพิธีโบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ เพื่อเป็นการรำลึกความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของไทย นรกิจ ศรัทธา/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode