กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช จัดอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น รุ่นที่ 2

วันที่ 26 เม.ย. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 23-25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช.ระดับต้น รุ่นที่ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งในการอบรมได้จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ต้องรู้ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สิทธิผู้บริโภค เทคนิคการจัดรายการประเภทต่างๆ รูปแบบการกำกับดูแลในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อาทิ ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพร อดิเรกโชติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรชนก คงทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา ดีเจริญ ดร.สุชาดา น้ำใจดี อาจารย์อิสรชัย ลาวรรณา อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และนางวีรวรรณ ดัดเพ็ชร นางทิวาพร แสนเมืองชิน นางโสภิดา ดวงสูงเนิน จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองกับสื่อในบริบทของประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์เชิงรุก AEC กฎหมายที่เกี่ยวข้องสิทธิผู้บริโภค สิทธิของสื่อในการสื่อสารและประกอบการรูปแบบการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เทคนิคการจัดรายการประเภทต่างๆ ทักษะผู้ดำเนินรายการ การใช้ภาษาให้การสื่อสารสำเร็จ เทคนิคการใช้เสียงจัดรายการ อ่านข่าว ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการ เทคโนโลยีอนาคต แนวโน้มด้านสื่อสารมวลชน ธุรกิจสื่ออย่างมืออาชีพ และการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ เพื่อรับบัตรผู้ประกาศต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode