กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ศาลแรงงานกลางจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ

วันที่ 18 เม.ย. 2554 )
ศาลแรงงานกลาง
 
ศาลแรงงานกลางขอเชิญเข้าร่วมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
"การใช้มาตรการลงโทษทางวินัยและการเลิกจ้างอย่างถูกต้องและเหมาะสม"
ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2554
ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า ปริ้นเซส ถนนเยาวราช
 
เนื่อหาหลักสูตร
 • หลักการและแนวคิดตามกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางวินัย
 • เทคนิคการกำหนดวินัย/โทษทางวินัย และการใช้ดุลพินิจการลงโทษ
 • การวิเคราะห์ปัญหาสำคัญเพื่อการใช้มาตรการลงโทษทางวินัย
 • แนวคิดและหลักการสำคัญเกี่ยวกับการเลิกจ้างตามำฆมายแพ่ง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • การวิเคราะห์ปัญหากรณีศึกษาเพื่อการใช้ดุลพินิจเลิกจ้าง
วิทยากรประจำหลักสูตร
ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวัลย์ ผู้พิพากษาอาวุโสศาลแรงงานกลาง
อาจารย์พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๔
อาจารย์ธีระพงศ์ ฮั่นไพศาล ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
อาจารย์ฉันทนา เจริญศักดิ์ ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์ เลขานุการศาลแรงงานกลาง
 
หลักสูตรมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิบัติงานจริงของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหารทุกระดับ ที่ปรึกษากฎหมาย ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและผู้สนใจทั่วไป
 
ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับวุฒิบัตรรับรองการอบรม
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณสุวรรณา  แพน้อย หน่วยสวัสดิการศาลแรงงานกลาง
โทร. 085-092-9695ม 02-235-1692
เว็ปไซต์ http://www.lbc.coj.go.thเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode