กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดจอนแก่นปิดศูนย์๗ วันเสียชีวิต ๖ รายเกินเป้าหมาย ๑ ราย

วันที่ 18 เม.ย. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังวัดขอนแก่น
 
จังหวัดขอนแก่นทำพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔มียอดผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิต ๖ ราย เกินเป้าหมาย จำนวน ๑ ราย ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔จังหวัดขอนแก่นทำพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔รายงานสถิติ ๗ วัน ขับขี่ปอดภัย เกิดอุบัติเหตุ ๔๖ ครั้ง บาดเจ็บ ๖๙ คน เสียชีวิตแล้ว ๖ ราย เกินเป้าหมายปี ๒๕๕๔ให้ลดลงร้อยละ ๕ จำนวน ๑ ราย ในวันนี้ ( ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔) เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔จังหวัดขอนแก่นและทำพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔โดยสรุปผลการปฏิบัติการในช่วง ๗ วันขับขี่ปอดภัยระหว่างวันที่ ๑๑ -๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ โดยเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๓ เกิดอุบัติเหตุ ๔๖ครั้ง (ปี ๕๕๕๓จำนวน ๖๕ ครั้ง)ลดลง๑๙ ครั้ง บาดเจ็บ ๖๖ คน(ปี ๒๕๕๓ จำนวน ๖๙ คน) ลดลง ๓ ราย เสียชีวิตแล้ว ๕ ราย (ปี๒๕๕๓ จำนวน ๖ ราย) ยอดเท่าเดิม อำเภอเมืองเสียชีวิต ๒ ราย อำเภอชุมแพ พลโนนศิลาและหนองสองห้อง อำเภอละ ๑ ราย ส่วนอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุมากี่สุดคืออำเภอพล เกิดอุบัตเหตุ ๑๐ ครั้ง บาดเจ็บ ๒๕ ราย ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุได้แก่ รถมอเตอร์ไซด์ ๓๕ คัน ร้อยละ ๗๒.๙๒ รองลงมารถปิคอัพ ๑๐ คัน ร้อยละ ๒๐.๘๓ อุบัติเหตุเกิดในถนน อบจ/อบต.มากที่สุด ๒๕ ครั้ง ร้อยละ ๕๒.๐๘ รองลงมาอุบัติเหตุเกิดในถนนทางหลวงแผ่นดิน ๒๐ ครั้ง ร้อยละ ๔๑.๖๗ เกิดทางตรง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๒ ทางโค้งร้อยละ ๒๕.๐๐ ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดระหว่างเวลา ๐๐.๐๑-๐๔.๐๐ น คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๗ ช่วงเวลา ๐๐.๔๑-๐๘.๐๐ น ร้อยละ ๒๒.๙๒ พฤติกรรมเสี่ยง เมาสุรา ร้อยละ ๒๖.๘๕ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ ๑๕.๗๔ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ ๑๔.๘๑ ไม่มีใบขับขี่ ร้อยละ ๑๐.๑๙ จังหวัดได้ตั้งจุดตรวจหลัก ๗๘ จุด ในพื้นที่ ๒๖ อำเภอ เรียกตรวจตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ไม่สวมหมวกนิรภัย ๑๐,๖๓๓ ราย ไม่มีใบขับขี่ ๘,๕๗๕ รายมอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย ๓,๕๐๘ ราย ขับรถเร็วเกินกำหนด จำนวน ๑,๑๗๓ ราย และ มีกลิ่นสุรา ๓๙๐รายตามมาตรการ ๔ ห้ามฝ่าฝืนสัญญานจราจร ๑,๓๕๖ รายขับรถย้อนศร จำนวน ๑,๐๙๙ ราย แซงในที่คับขัน ๗๖๑ ราย ใช้โทรศัพพ์ขณะขับรถ ๖๑๔ ราย และทางจังหวัดขอนแก่นเน้นการประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % โดยเฉพาะในสถานที่ราชการให้หัวหน้าหน้าส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะจะถือว่าทำผิดวินัยข้าราชการ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode