กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> รัฐบาลไทย >> ยาเสพติด
ปทุมธานีสัมมนาเครือข่ายแรงงานประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด

วันที่ 22 เม.ย. 2557 )
สนง.แรงงานจังหวัดปทุมธานี
 

ปทุมธานีสัมมนาเครือข่ายแรงงานประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด ในสถานประกอบกิจการโครงการ TO BE NUMBER ONE 

            สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดสัมมนาโครงการเครือข่ายแรงงานประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557  เวลา 08.00 – 16.30 น.  ณ ห้องปทุมทิพย์ ชั้น 4 โรงแรมแมนฮัตตั้น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดในเวลา 09.30 น.

            นางเธียรรัตน์  นะวะมะวัฒน์ แรงงานจังหวัดปทุมธานี  เปิดเผยว่า การสัมมนาโครงการ เครือข่ายแรงงานประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด ในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บทบาทหน้าที่ของผู้ประสานพลังแผ่นดิน ตลอดจนให้ความรู้และเทคนิคการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วย การบรรยาย "สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ”  โดยผู้แทนสำนักงาน ปปส.ภาค 1 "แนวทางการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ โดยทีมงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรบริษัทซูมิโตโม อิเล็กตริกไวริ่งซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด  การบรรยาย "การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดปทุมธานี โดย นางภิญญดา  ประสานจักร ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ชัยบูรณ์บราเดอร์ส จำกัด  การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการโดยแรงงานจังหวัดปทุมธานี การบรรยาย "บทบาทหน้าที่ผู้ประสานพลังแผ่นดินสถานประกอบการ”  โดยผู้แทนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี และการตอบคำถามไขข้อข้องใจการดำเนินโครงการฯ โดยทีมงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร บริษัทซูมิโตโม อิเล็กตริกไวริ่งซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode