กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้วยการอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

วันที่ 21 เม.ย. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีโครงการอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุลรักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาภูมิทัศน์และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากร ซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ได้แก่ นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภากร ผู้อำนวยการกองคลัง นางภควรรคศกุลตนาค หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ และนางศิริวรรณ อินทเศียร หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรมกว่า 90 คน นอกจากนี้ในช่วงบ่ายได้จัดให้มีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานและวิเคราะห์การทำงานในรูปแบบของการเขียนผังการปฏิบัติงาน หรือ Flow Chart อันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมก็สามารถจัดทำและนำเสนอได้อย่างดี การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจขั้นตอนการทำงานของตนเองและสามารถสังเคราะห์ออกมาเป็นคู่มือสำหรับใช้ในการทำงาน ซึ่งเพื่อนร่วมงานสามารถนำไปศึกษาทำงานต่อหรือแทนกันได้ ทำให้เกิดความชัดเจนของการทำงาน ช่วยลดระยะเวลาประหยัดทั้งกำลังคน กำลังงาน และทรัพยากรอื่นๆ อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode