กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมราชภัฏโคราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 8 เม.ย. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงานร่วมกันในด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการประกันคุณภาพ ทั้งนี้ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำเสนอแนวทางการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน และนำชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาที่จัดแสดงอยู่ภายในสำนัก เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองนครราชสีมา รวมถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโคราชอีกด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode