กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏนครราชสีมาพัฒนาศักยภาพอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 8 เม.ย. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีเปิดการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี ดร.สุนทรี ศิริอังกูร รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ เป็นประธาน การจัดอบรมในครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 3 ช่วง ในช่วงแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 เมษายน 2557 โดยมี Mr.Warran Kerr Mr. Ian Harris และ Mr.Martin Hallam วิทยากรผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมเวลา 20 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 53 คน ในช่วงที่ 2 จะเป็นการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน 80 ชั่วโมง โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันภาษา และหลังจากการอบรมเสร็จสิ้นจะมีการการสอบคัดเลือกผู้สอบผ่าน จำนวน 20 คน เพื่อเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษา เพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานบริการวิชาการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการระดับคุณภาพและมาตรฐานบุคลากรและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล เป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดวิทยาลัยนานาชาติในอนาคตอีกด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode