กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กษ ชลบุรี จัดโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q

วันที่ 8 เม.ย. 2557
 
นายนิเวช โรจนชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ฟาร์มให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามระบบการผลิตเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือที่รู้จักกันในชื่อ GAP ซึ่งมีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง เหมาะสม และจำกัดตามหลักวิชาการ โดยมีการให้สัญลักษณ์ Q เพื่อรับรองมาตรฐาน ทำให้สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย สำหรับโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักร้านอาหารที่มีการใช้วัตถุดิบที่มีความปลอดภัย เป็นวัตถุดิบที่ได้จากการผลิตตามมาตรฐานและผ่านการรับรอง หรือเป็นผลผลิตที่ผู้ผลิตรับรองตนเองว่าผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีหรือจำกัดการใช้สารเคมี รวมทั้งมุ่งเน้นให้ร้านอาหารเป็นจุดรับซื้อผลผลิตจากการผลิตทางการเกษตรที่มีความปลอดภัย เป็นตัวเชื่อมนำผลผลิตที่ปลอดภัยจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง และเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัย และสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อและบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารที่มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะต่อไป ขอเชิญร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดชลบุรี สมัครเข้าร่วมโคนรงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ประจำปี 2557 โดยส่งรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์หมายเลข 038 – 284204 ในวันและเวลาราชการ ปริญญา/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode