กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ชลบุรี จัดการคัดเลือกคนดีศรีเมืองชล ประจำปี 2557

วันที่ 8 เม.ย. 2557 )
 
นางจำแลง จิระวิชัยฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกคนดีศรีเมืองชล ประจำปี 2557 จำนวน 5 สาขา ได้แก่ 1) สาขาอุตสาหกรรม 2) สาขาอุตสาหกรรม 3) สาขาพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 4) สาขาผู้บริหารท้องถิ่น และ 5) สาขาผู้ให้บริการสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความเสียสละ มีการครองตน ครองคน ครองงาน สามารถเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป จังหวัดชลบุรี ได้ตั้งแต่คณะกรรมการสรรหาคนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี โดยมีนายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการ ยกย่องเป็นคนดีศรีเมืองชล ประจำปี 2557 จำนวน 5 สาขา รวม 7 ราย ปรากฏผลดังนี้ สาขาเกษตรกรรม ได้แก่ นายอนันต์ หาชิต อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ นายคมกฤช บริบูรณ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และนายสมควร รุ่งรส อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ได้แก่ นางพรพรรณ โรจน์สวัสดิ์สุข อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สาขาผู้ให้บริการสังคม ได้แก่ นางวราภรณ์ วิถี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และสาขาผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายธานี เนื่องจำนง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และพันจ่าเอกวิษณุ โตสมบัติ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ปริญญา/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode