กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นนำสื่อมวลชนดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่จังหวัดสกลนครและกาฬสินธุ์

วันที่ 8 เม.ย. 2557 )
 


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
                        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2557 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดสกลนคร นำสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อุโมงค์ผันน้ำลอดใต้ภูเขา ภูมิพัฒน์) อ.เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์และ ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนาคำ ตำบลนาคำอ.เมือง จังหวัดสกลนคร ขมแปลงสาธิตการเกษตรผสมผสาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงยอ อ.เมืองจังหวัดสกลนคร เยี่ยมชมพระตำหนักภูพาน อ.เมือง จังหวัดสกลนครตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจึงได้กิจกรรมนำสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำองค์กรชุมชน อป.มช.จำนวน 35 คน ศึกษาดูงานในโครงการพระราชดำริเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางขยายผลโครงการพระราชดำริ เพื่อมีส่วนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปขยายผลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์การดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode