กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๕๔

วันที่ 12 เม.ย. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังวัดขอนแก่น
 
การตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/หน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔ ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดการตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/หน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายติดตามและตรวจเยี่ยม คณะที่ ๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔ ประกอบด้วย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการแขวงการทางขอนแก่นที่ ๑ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ มีหน้าที่ติดตามผลและตรวจเยี่ยมจุดตรวจการดำเนินงานในพื้นที่ อำเภอเมือง จำนวน ๘ จุดผู้รับผิดชอบเป็น ผู้อำนวยการแขวงการทางขอนแก่นที่ ๑ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ อำเภออุบลรัตน์ จำนวน ๔ จุดผู้รับผิดชอบเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวางจำนวน ๔ จุดผู้รับผิดชอบเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น อำเภอน้ำพองจำนวน ๔ จุดผู้รับผิดชอบเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ อำเภอกระนวน จำนวน ๒ จุดพร้อม อำเภอซำสูง จำนวน ๒ จุด ผู้รับผิดชอบเป็นผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น และในวันนี้ ( ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ) เวลา ๑๓.๐๐ น ทีมประชาสัมพันธ์จังหวัดนำโดย นางจุฑารัตน์ โสดาศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/หน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔ ในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง จำนวน ๔ จุดคือ บริเวณถนนนมิตรภาพขาขึ้น(หน้าที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง) บริเวณสี่แยกตลาดสดเขาสวนกวาง บริเวณถนนมิตรภาพขาล่อง( เตรงข้ามสถานีตำรวจเขาสวนกวาง)และบริเวณสี่แยกป่าหวายนั่ง เพื่อตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด การบูรณาการร่วมกันปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การเรียกตรวจยานพาหนะสัญจรไปมา การอำนวยความสะดวกหรือการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ราษฎรที่ใช้รถใช้ถนน การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและให้ข้อเสนอแนะต่างเพื่อให้การปฏับิตงานมีประสิทธิภาพ พร้อมนำชุดของขวัญจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ไปมอบให้ด้วย และในวันนี้( ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔) เวลา ๑๗.๐๐ น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/หน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔ที่บริเวณสถานีขนส่งปรัปอากาศจังหวัดขอนแก่นและสี่แยกมิตรภาพประตูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode