กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการชุมชนถนนสีขาว

วันที่ 11 เม.ย. 2554 )
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น กำหนดเปิดโครงการ "ชุมชนถนนสีขาว” จังหวัดขอนแก่น นายสุรชัย อุทัยวัฒนานนท์ ขนส่งจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ โครงการ "ชุมชนถนนสีขาว” จังหวัดขอนแก่น ตามที่รัฐบาลได้เห็นชอบกำหนดแผนแม่บทความปลอดภัย และกำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ กำหนดให้ปี ๒๕๕๔–๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัย โดยหน่วยงาน สังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมกันดำเนินการโครงการถนนสีขาวปี ๒๕๕๔ กำหนด ๑ จังหวัด ๑ สายทางในปีแรก และขยายผลในปีต่อไป ซึ่งจังหวัดขอนแก่นกำหนดดำเนินการบริเวณถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ขก ๔๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๙ บ้านหนองตูม (ทางเข้าพระธาตุขามแก่น) สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนในชุมชน สามารถยกระดับเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง กิจกรรมเน้นสนามจราจรเยาวชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเยาวชนในชุมชน กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้กฎจราจรและรับใบอนุญาตขับรถ . กิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยปล่อยขบวนขับขี่รถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย. อบรมให้ความรู้ อปพร. ในเขตตำบลบ้านขาม จัดนิทรรศการการเรียนรู้วินัยจราจร นายสุรชัย อุทัยวัฒนานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี ๒๕๕๔ ปีแห่งความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการฯ ดังกล่าว อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode