กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชอบรมบัณฑิตกับการพัฒนาประเทศ

วันที่ 23 มี.ค. 2557
 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการอบรมบัณฑิตศึกษากับการปฏิรูปประเทศ ภายใต้โครงการ 16 ปี สานสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล และศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตกับการปฏิรูปประเทศให้กับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และประชาชนทั่วไป ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศต่อไปเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการอบรมบัณฑิตศึกษากับการปฏิรูปประเทศ ภายใต้โครงการ 16 ปี สานสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล และศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตกับการปฏิรูปประเทศให้กับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และประชาชนทั่วไป ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode