กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปทุมธานีจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557

วันที่ 28 มี.ค. 2557 )
จังหวัดปทุมธานี
 

ปทุมธานีจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 และมอบเกียรติบัตรให้ข้าราชการดีเด่น ณ ศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

 

             จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557  ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี หลังเสร็จสิ้นพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดปทุมธานี 

             วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี   เนื่องจาก สำนักงาน ก.พ. ได้นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ขอให้กำหนดวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นวันที่ตรงกับวันประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก คือวันที่ 1 เมษายน 2472 และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดงานวันข้าราชการพลเรือนขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2523 เป็นต้นมา สำหรับจังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557  ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี หลังจาเสร็จพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย ประธานอานพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านสารนายกรัฐมนตรี พิธีมอบเกียรติบัตรให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายวรณัฎฐ์  หนูรอต  นายอำเภอหนองเสือ นางสาวสุภาวดี  วงษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และ พันตำรวจเอกนิรุธ  ประสิทธิเมตต์  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธัญบุรี


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode