กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จัดหางานจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมนายจ้าง สถานประกอบการเพื่อการใช้แรงงานต่าด้าวอย่างถูกกฎหมาย

วันที่ 25 มี.ค. 2557 )
ธนกฤต มาตรแม้น สวท.สุโขทัย
 
จัดหางานจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมนายจ้าง สถานประกอบการเพื่อการใช้แรงงานต่าด้าวอย่างถูกกฎหมาย
 
วันนี้ (25 มี.ค.57) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมชี้แจงนายจ้าง สถานประกอบการเพื่อการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยได้รับเกียรติจากนายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดการประชุม จัดขึ้นที่โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายจ้าง สถานประกอบการในจังหวัดสุโขทัยจำนวน 200 คน
 
นางสาวรัมภา คูหเจริญ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งคนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการส่งแรงงานต่างด้าว หรือผู้ถูกสั่งเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งเรียกเก็บจากลูกจ้างที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา โดยเริ่มเก็บเงินงวดแรกในเดือนมีนาคม 2557 ซึ่งปัจจุบันจังหวัดสุโขทัยมีการจ้างแรงงานต่างด้าวรวม 778 คน ดังนั้นจึงจัดประชุมชี้แจงนายจ้าง สถานประกอบการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นายจ้างแรงงานต่างด้าวมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินการนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักร และดำเนินการกับแรงงานต่างด้าวที่จะครบกำหนดวาระจ้างงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัย มีแรงงานพม่าจำนวนหนึ่งที่ได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งจะครบกำหนดวาระจ้างงาน 4 ปี ซึ่งจากข้อตกลง MOU ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่าเมื่อปี 2556 แรงงานกลุ่มนี้จะต้องเดินทางกลับประเทศเป็นเวลา 3 ปี จึงจะสามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของการจ้างแรงงานสำหรับประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน ดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงได้แก้ไขทำบันทึกข้อตกลงใหม่ โดยกรมการจัดหางานกำหนดแนวทางในการดำเนินการกับแรงงานกลุ่มนี้ตามกรอบของระเบียบที่มีอยู่ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยหลังจากนี้แรงงานพม่าเมื่อออกนอกประเทศผ่านช่องทางเข้าเมืองที่กำหนดเพื่อจัดทำเอกสารการเข้าเมือง ก็สามารถกลับเข้ามาทำงานในไทยได้อีกโดยผ่านกระบวนการลงตราการเข้าออกนอกประเทศอย่างถูกต้องเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode