กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแกนแถลงข่าวผลการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้ง ที่ 1 ปี 2557

วันที่ 25 มี.ค. 2557 )
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นแถลงข่าวผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่ 1 ประจำ ปี2557
                        ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น(ศพส.จ.ขอนแก่น)นำนโยบายของรัฐบาลเป็นแนวทางการดำเนินงานกำหนดเป็นวาระจังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ปี 2556 เกิดนวัตกรรมใหม่ในการแก้ปัญหายาเสพติด 22 BEST PRACTICE สู่จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติอย่างยั่งยืน ปี 2557ภายใต้กรอบแนวคิด ต่อเนื่อง " เน้นนวัตกรรม รวมพลังทุกภาคส่วน
                            " วันนี้ (26 มิถุนายน 2557) เวลา 10.00 น ณ ห้องภูพาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าวผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ปี 2557 ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของศพส.ขอนแก่นผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงสู่กลุ่มเป้าหมาย นำแนวทางตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต การขับเคลื่อนกิจกรรมจังหวัดขอนแก่น ปี 2556 เกิดนวัตกรรมและการพัฒนารูปแบบกลวิธีการทำงานใหม่ ๆ 22 BEST PRACTICE ต่อเนื่องจากปี 2556 โดยกำหนดเป็นวาระจังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติอย่างยั่งยืน ปี 2557ทุกภาคส่วนร่วมกันเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อไม่ให้ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ระบบเศรษฐกิจและความสุขของประชาชน สามารถยุติปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยเร็ว ภายใต้กรอบแนวคิด ต่อเนื่อง เน้นนวัตกรรม รวมพลังทุกภาคส่วน” ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ด้านการป้องกันมีต้นแบบ ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน ทุกกลุ่มเสี่ยง ด้านการปราบปรามเน้นหลักนิติธรรม และด้านการบำบัดรักษาเน้นสมัครใจบำบัด พร้อมกำหนดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ พลังแผ่นดิน ต่อสู่กับปัญหายาเสพติด ระหว่างมกราคม – ธันวาคม 2557 ประกาศระเบียบวาระจังหวัด ประกาศเจตนารมณ์ จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างอย่างยืน สรุปผลงาน 6 เดือน ประเมินผลการดำเนินงานและนำนวัตกรรมใหม่เสนอต่อรัฐมนตรีประจำกระทรวง และ สรุปผลงาน 1 ปี จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 เชิญนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และจังหวัดขอนแก่นดำเนินประสบความสำเร็จได้รับรางวัลระดับประเทศ จังหวัด TOBENUMBER ONE ต้นแบบด้านการศึกษาเรียนรู้ ระดับเพชร ในปี 2556 และรางวัลชมรม TOBENUMBER ONE ดีเด่นต้นแบบ มากถึง 9 ชมรม และปี 2556 จังหวัดขอนแก่นได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทจังหวัดขนาดใหญ่ที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ********************************************************************************************************* ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode