กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การเสวนาต้อหินภัยมืดใกล้ตัวงานสัปหาห์ต้อหินโลก

วันที่ 25 มี.ค. 2557 )
 
การเสวนาเรื่อง "ต้อหิน ภัยมืดใกล้ตัวงานสัปดาห์ต้อหินโลก        
                นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีกล่าวเปิด งานสัปดาห์ต้อหินโลก จัดโดยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี รศ.นพ.นิพนธ์ สายวัฒน์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชายด้านต้อหินกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป ทั้งที่เป็นต้อหินและไม่เป็นต้อหิน ให้มีการตื่นตัว ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองต้อหิน ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต้อหิน โดยเน้นอันตรายของโรคต้อหิน พร้อมทั้งได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ป่วยต้อหิน รวมถึงปรึกษาปัญหาและให้กำลังใจซึ่งกันและกันซึ่งในงานมี การเสวนาเรื่อง "ต้อหิน ภัยมืดใกล้ตัว” การเสวนาเรื่อง "เป็นต้อหินแล้ว...จะรักษาอย่างไรดี” และการร่วมสนุกตอบปัญหาชิงรางวัล มีผู้สนใจทั้งที่ยังไม่เป็นต้อหินและที่เสี่ยงจะเป็นต้อหินเข้าร่วมตรวจคัดกรอง รวมถึงขอรับการปรึกษาปัญหาและการรักษาโรคต้อหินอย่างถูกต้องของผู้ป่วยต้อหิน
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode