กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
อำเภอภูผาม่านฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 25 มี.ค. 2557 )
 
อำเภอภูผาม่านฝึกอบรม "โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                 นางสุภาวดี ศรีสุขพัฒน์ นายอำเภอภูผาม่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม "โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗ โดยมีผู้นำชุมชน สมาชิก อปพร. ...ของชุมชนป่ากล้วย และบ้านหนองนกทา ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน เข้ารับการฝึก เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการบริหารจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ อำเภอภูผาม่าน จัดฝึกอบรมขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านป่ากล้วย ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ ร่วมกิจกรรม
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode