กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีเปิดศูนย์อุบัติเหตุสงกรานต์ปี ๕๔

วันที่ 8 เม.ย. 2554 )
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
 
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔ ในวันนี้ ( ๘ เมษายน ๒๕๕๔) เวลา ๑๐.๓๐ น ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔ ตามที่รัฐบาลกำหนดให้จังหวัดจัดรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นช่วง ๗ วันอันตรายโดยกำหนดเป้าหมายให้จังหวัดเกิด อุบัติเหตุ เสียชีวิต และบาดเจ็บลงให้ได้ร้อยละ ๕ ซึ่งเป้าหมายในการดำเนินการปี ๒๕๕๔ เทียบกับปี ๒๕๕๓ เกิดอุบัติเหตุ ๖๙ ครั้ง เสียชีวิต ๖ คน บาดเจ็บ ๗๓ คน ลดลงปี ๒๕๕๔ ต้องเกิดอุบัติเหตุ ๖๕ ครั้ง เสียชีวิต ๕ คน และบาดเจ็บ ๖๙ คน พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานศูนย์โดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนราชการร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔อย่างเข้มแข็งและเสียสละ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นำมาตรการบังคับใช้กฎหมายมาปฏิบัติอย่างเข้มงวด ขอให้คณะกรรมการร่วมประชุมทุกวันเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถึงวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน E-Report รายงานข้อมูลให้จังหวัดทราบตามเวลาที่กำหนด หากมีปัญหาการรายงานให้สอบถามอำเภอหรือจังหวัด สำหรับข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิตและบาดเจ็บ ขอให้ใช้ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ในรอบ ๒๔ ชั่วโมงเพียงแห่งเดียว ประชาสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนในส่วนราชการ ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่ควรดื่มสุรา หากฝ่าฝืน ขอให้รายงานจังหวัดเพื่อจะได้ลงโทษทางวินัยต่อไป และกำชับให้หัวหน้าส่วนราชการประชุมทุกวัน ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode